Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

New Hope Club, Danna Paola - Know Me Too Well (Karaoke Version)

Địa điểm: Vincom Nguyễn Chí Thanh - Tầng Hầm + Tầng 5, 54A Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

2916237

New Hope Club, Danna Paola - Know Me Too Well (Karaoke Version)

2885648

New Hope Club, Danna Paola - Know Me Too Well (Karaoke Version)

0399391777

New Hope Club, Danna Paola - Know Me Too Well (Karaoke Version)