Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

NewJeans 뉴진스 - 'OMG' Karaoke Easy Lyrics

Địa điểm: Vincom Skylake Phạm Hùng, Đường Phạm Hùng, P. Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

3100139

NewJeans 뉴진스 - 'OMG' Karaoke Easy Lyrics

3082645

NewJeans 뉴진스 - 'OMG' Karaoke Easy Lyrics

3055788

NewJeans 뉴진스 - 'OMG' Karaoke Easy Lyrics