Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Ngắm hoa lệ rơi

Địa điểm: Metropolis Liễu Giai, 29 P. Liễu Giai, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

Nguyenphuvinh

Ngắm hoa lệ rơi

0397***838

Ngắm hoa lệ rơi

0904***011

Ngắm hoa lệ rơi

Các bản thu gần đây