Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Ngắm hoa lệ rơi (cover)

Địa điểm: Aeon Hải Phòng, Số 10, Phố Võ Nguyên Giáp, Lê Chân, Hải Phòng

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

Trần cường

Ngắm hoa lệ rơi (cover)

Vu Nguyễn

Ngắm hoa lệ rơi (cover)

0983***086

Ngắm hoa lệ rơi (cover)