Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Ngày chưa giông bão

Địa điểm: SC VivoCity - Tầng 4, 5, 1058 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, Hồ Chí Minh

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

Hanna Linh Huong

Ngày chưa giông bão

0963***916

Ngày chưa giông bão

0333***715

Ngày chưa giông bão