Ngày xưa em đến

Địa điểm: Vincom Việt Trì - Tầng 1, Phố Đoàn Kết, Tiên Cát, Việt Trì, Phú Thọ

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0834***996

Ngày xưa em đến

Phí Quang Đạt

Ngày xưa em đến

0967***606

Ngày xưa em đến