Ngôi nhà hoa hồng

Địa điểm: Vincom Phú Yên, Hùng Vương, Phường7, Tuy Hòa, Phú Yên, Tuy Hòa, Phú Yên

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

Vu Nguyễn

Ngôi nhà hoa hồng

0378***799

Ngôi nhà hoa hồng

Bùi Thảo

Ngôi nhà hoa hồng

Các bản thu gần đây