Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Ngọn đồi chong chóng

Địa điểm: LOTTE VŨNG TÀU, Đường Thi Sách, Phường 8,, Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

Manh Nguyen

Ngọn đồi chong chóng

Mandrake

Ngọn đồi chong chóng

0765***805

Ngọn đồi chong chóng