Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Người hãy quên em đi

Địa điểm: Vincom Quang Trung, 190 Quang Trung, Gò Vấp, Hồ Chí Minh

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

Cú Đêm

Người hãy quên em đi

0902***793

Người hãy quên em đi

0356***011

Người hãy quên em đi