Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Người lạ ơi

Địa điểm: LOTTE VŨNG TÀU, Đường Thi Sách, Phường 8,, Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0886***798

Người lạ ơi

Khánhlam

Người lạ ơi

0901***909

Người lạ ơi