Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Người Yêu Cũ

Địa điểm: LOTTE VŨNG TÀU, Đường Thi Sách, Phường 8,, Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

Sisigirl Ngo

Người Yêu Cũ

0795***085

Người Yêu Cũ

0386***403

Người Yêu Cũ