Nhỏ Ơi -Lý Hải [ Karaoke ]

Địa điểm: Vincom Bà Triệu, 191 Bà Triệu, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0386***979

Nhỏ Ơi -Lý Hải [ Karaoke ]

Cậu Út

Nhỏ Ơi -Lý Hải [ Karaoke ]