Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Như giấc chiêm bao

Địa điểm: Aeon Hà Đông, Aeon Hà Đông, Hà Đông, Hà Nội

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0349***994

Như giấc chiêm bao

Phạm Hà

Như giấc chiêm bao

0339***462

Như giấc chiêm bao