Như ngày hôm qua

Địa điểm: BigC Thăng Long, 222 Trần Duy Hưng, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

Ngọc Lan

Như ngày hôm qua

Vũ Thanh Quyên

Như ngày hôm qua

Duynguyen

Như ngày hôm qua