Như những phút ban đầu

Địa điểm: Aeon Mall Hải Phòng, Số 10, Phố Võ Nguyên Giáp, Lê Chân, Hải Phòng

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0931***272

Như những phút ban đầu

Trần Thu Huyền

Như những phút ban đầu

0985***068

Như những phút ban đầu

Các bản thu gần đây