Như những phút ban đầu Karaoke (beat gốc)

Địa điểm: GOLDEN MALL NHA TRANG, 01 Trần Hưng Đạo street, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

2555077

Như những phút ban đầu Karaoke (beat gốc)

Đỗ Anh Thư

Như những phút ban đầu Karaoke (beat gốc)

0848232432

Như những phút ban đầu Karaoke (beat gốc)