Những kẻ mộng mơ

Địa điểm: Aeon Long Biên, 27 Đ. Cổ Linh, Long Biên, Hà Nội

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

Thân Thu Trang

Những kẻ mộng mơ

0367***354

Những kẻ mộng mơ

0768***851

Những kẻ mộng mơ