Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Niệm khúc cuối

Địa điểm: Vincom Phú Yên, Hùng Vương, Phường7, Tuy Hòa, Phú Yên

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

Lê Ngọc Tiến

Niệm khúc cuối

0336***130

Niệm khúc cuối

Lê Ngọc Tiến

Niệm khúc cuối