Níu duyên (tone nữ)

Địa điểm: Vinh Center, Số 2, Đường Trần Huy Liệu, Hưng Phúc, Vinh, Nghệ An

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

2504795

Níu duyên (tone nữ)

0913***925

Níu duyên (tone nữ)

0388372312

Níu duyên (tone nữ)