Nỗi đau em giấu một mình

Địa điểm: Aeon Bình Tân, Số 1 Đường số 17A, Bình Trị Đông B, Bình Tân, Hồ Chí Minh

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

Ngọc Hồng

Nỗi đau em giấu một mình

0977***898

Nỗi đau em giấu một mình

0943***564

Nỗi đau em giấu một mình