Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Nỗi đau ngự trị

Địa điểm: Metropolis Liễu Giai, 29 P. Liễu Giai, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

Nupakachi

Nỗi đau ngự trị

Nupakachi

Nỗi đau ngự trị

Nỗi đau ngự trị