Bản thu lỗi hoặc không có link bản thu

Record error

Nơi nào có anh

Địa điểm: tiniWorld Vincom Thủ Đức, 216 Võ Văn Ngân, Bình Thọ, Thủ Đức, Hồ Chí Minh

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0827***068

Nơi nào có anh

Kieu Nguyen

Nơi nào có anh

0962***800

Nơi nào có anh