Nơi tình yêu bắt đầu

Địa điểm: Vincom Thái Bình, 460 Lý Bôn, P. Đề Thám, Thái Bình, Thái Bình

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0358***548

Nơi tình yêu bắt đầu

Nguyễn Minh Thư

Nơi tình yêu bắt đầu

0921***455

Nơi tình yêu bắt đầu