Nơi tình yêu kết thúc

Địa điểm: Vincom Hạ Long - Tầng 4, Khu Cột Đồng Hồ, Bạch Đằng, Hạ Long, Quảng Ninh

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0782***955

Nơi tình yêu kết thúc

Nơi tình yêu kết thúc

0369***097

Nơi tình yêu kết thúc