Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Nụ Cười Em Là Nắng Karaoke | Green | Karaoke Version

Địa điểm: Aeon Hải Phòng, Số 10, Phố Võ Nguyên Giáp, Lê Chân, Hải Phòng

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

2849658

Nụ Cười Em Là Nắng Karaoke | GreenD | Karaoke Version

2769727

Nụ Cười Em Là Nắng Karaoke | GreenD | Karaoke Version

0528***570

Nụ Cười Em Là Nắng Karaoke | Green | Karaoke Version