Nụ hôn đánh rơi

Địa điểm: Lotte Phan Thiết, Khu dân cư Hùng Vương I, Phú Thuỷ, Phan Thiết, Bình Thuận

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

Diệp Thảo

Nụ hôn đánh rơi

0987***789

Nụ hôn đánh rơi

0977***261

Nụ hôn đánh rơi