Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

ニコカラ 少女レイ off vocal

Địa điểm: Aeon Hải Phòng, Số 10, Phố Võ Nguyên Giáp, Lê Chân, Hải Phòng

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

3059082

ニコカラ 少女レイ off vocal

3029395

ニコカラ 少女レイ off vocal

0948***559

ニコカラ 少女レイ off vocal