OH MY GIRL (오마이걸) – The Fifth Season (SSFWL) (다섯 번째 계절) Lyrics (Color Coded Han/Rom/Eng)

Địa điểm: Aeon Long Biên, 27 Đ. Cổ Linh, Long Biên, Hà Nội

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.