[KARAOKE] PHẢI CHĂNG EM ĐÃ YÊU - JUKY SAN

Địa điểm: Metropolis Liễu Giai, Liễu Giai, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

2560415

[KARAOKE] PHẢI CHĂNG EM ĐÃ YÊU - JUKY SAN

0347527224

[KARAOKE] PHẢI CHĂNG EM ĐÃ YÊU - JUKY SAN

2558690

[KARAOKE] PHẢI CHĂNG EM ĐÃ YÊU - JUKY SAN