Phố thị

Đã nộp bài dự thi, Ngày: 03/11/2019

Mã số bình chọn: 24 (1 điểm)

Cuộc thi “Hát hay trúng quà ngay cùng Dinogo - Tháng 11!”

Xem thể lệ >

Địa điểm: Vincom 3/2, 3C Đường 3/2, Phường 11, Quận 10, Hồ Chí Minh

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0973***455

Phố thị

Phi Lú

Phố thị

0165***5697

Phố thị