Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

[PRODUCE 48] Summer Wish – 1000% Color Coded Lyrics HAN/ROM/ENG

Địa điểm: TP Hà Nội, 121 Chùa láng, Đống Đa, Hà Nội

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.