Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Rằng em mãi ở bên

Địa điểm: Metropolis Liễu Giai, 29 P. Liễu Giai, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0819***821

Rằng em mãi ở bên

0363***383

Rằng em mãi ở bên

0798***999

Rằng em mãi ở bên