Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Red Velvet (레드벨벳) - ZIMZALABIM (짐살라빔) (Color Coded Lyrics Eng/Rom/Han/가사)

Địa điểm: Aeon Long Biên, 27 Đ. Cổ Linh, Long Biên, Hà Nội

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

3014772

Red Velvet (레드벨벳) - ZIMZALABIM (짐살라빔) (Color Coded Lyrics Eng/Rom/Han/가사)

2644378

Red Velvet (레드벨벳) - ZIMZALABIM (짐살라빔) (Color Coded Lyrics Eng/Rom/Han/가사)

Tran Thuan

Red Velvet (레드벨벳) - ZIMZALABIM (짐살라빔) (Color Coded Lyrics Eng/Rom/Han/가사)