Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

RỒI TA SẼ NGẮM PHÁO HOA CÙNG NHAU | KARAOKE | O.lew

Địa điểm: BigC Thăng Long, 222 Trần Duy Hưng, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

2936874

RỒI TA SẼ NGẮM PHÁO HOA CÙNG NHAU | KARAOKE | O.lew

2936746

RỒI TA SẼ NGẮM PHÁO HOA CÙNG NHAU | KARAOKE | O.lew

0903***577

RỒI TA SẼ NGẮM PHÁO HOA CÙNG NHAU | KARAOKE | O.lew