Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

[KARAOKE] BÍCH PHƯƠNG - Nói Thương Nhau Thì Đừng Làm Trái Tim Em Đau (Beat Chuẩn)

Địa điểm: Crescent Mall, Nguyễn Văn Linh, Quận 7, Hồ Chí Minh

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

Anhkim Le

[KARAOKE] Nàng Thơ - Hoàng Dũng | KARAOKE - BEAT GỐC

2582889

Rolling in the Deep - Adele Karaoke【With Guide Melody】