Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

RPT MCK - Va Vào Giai Điệu Này - Team Karik | RAP VIỆT [MV Lyrics]

Địa điểm: Vincom Phú Yên, Hùng Vương, Phường7, Tuy Hòa, Phú Yên

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0933***540

RPT MCK - Va Vào Giai Điệu Này - Team Karik | RAP VIỆT [MV Lyrics]

3156041

RPT MCK - Va Vào Giai Điệu Này - Team Karik | RAP VIỆT [MV Lyrics]

0988***708

RPT MCK - Va Vào Giai Điệu Này - Team Karik | RAP VIỆT [MV Lyrics]