Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Ru lại câu hò

Địa điểm: Aeon Bình Tân, Số 1 Đường số 17A, Bình Trị Đông B, Bình Tân, Hồ Chí Minh

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

Thanh Thánh Thiện

Ru lại câu hò

0902***246

Ru lại câu hò

1720888

Ru lại câu hò