Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Rung Động - Hươu Thần VS Chàng Lúa | The Masked Singer Vietnam [Audio Lyrics]

Địa điểm: Aeon Hải Phòng, Số 10, Phố Võ Nguyên Giáp, Lê Chân, Hải Phòng

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

2786949

Rung Động - Hươu Thần VS Chàng Lúa | The Masked Singer Vietnam [Audio Lyrics]

2772012

Rung Động - Hươu Thần VS Chàng Lúa | The Masked Singer Vietnam [Audio Lyrics]

0707***460

Rung Động - Hươu Thần VS Chàng Lúa | The Masked Singer Vietnam [Audio Lyrics]