Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Sa Mưa Giông (Karaoke Beat) - Tone Nam | Nhan KTV

Địa điểm: NowZone, 235 Nguyễn Văn Cừ, P Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Hồ Chí Minh

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

3121678

Sa Mưa Giông (Karaoke Beat) - Tone Nam | Nhan KTV

3092890

Sa Mưa Giông (Karaoke Beat) - Tone Nam | Nhan KTV

0935***676

Sa Mưa Giông (Karaoke Beat) - Tone Nam | Nhan KTV