Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

SÀI GÒN ĐAU LÒNG QUÁ - KARAOKE - TONE NỮ (Beat Guitar Acoustic) HỨA KIM TUYỀN x HOÀNG DUYÊN

Địa điểm: Vincom Nguyễn Chí Thanh - Tầng Hầm + Tầng 5, 54A Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

2931058

SÀI GÒN ĐAU LÒNG QUÁ - KARAOKE - TONE NỮ (Beat Guitar Acoustic) HỨA KIM TUYỀN x HOÀNG DUYÊN

2929577

SÀI GÒN ĐAU LÒNG QUÁ - KARAOKE - TONE NỮ (Beat Guitar Acoustic) HỨA KIM TUYỀN x HOÀNG DUYÊN

2929568

SÀI GÒN ĐAU LÒNG QUÁ - KARAOKE - TONE NỮ (Beat Guitar Acoustic) HỨA KIM TUYỀN x HOÀNG DUYÊN