Sai lầm của anh

Đã nộp bài dự thi, Ngày: 21/01/2020

Mã số bình chọn: 12 (8 điểm)

Cuộc thi “Hát hay trúng quà ngay cùng Dinogo - Tháng 1!”

Xem thể lệ >

Địa điểm: SC VivoCity - Tầng 4, 5, 1058 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, Hồ Chí Minh

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

2188930

Sai lầm của anh

0962***354

Sai lầm của anh

0374***283

Sai lầm của anh