Sau mỗi giấc mơ

Địa điểm: GOLDEN MALL NHA TRANG, 01 Trần Hưng Đạo street, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

Thuỳ Dung

Sau mỗi giấc mơ

Duyên Nguyễn

Sau mỗi giấc mơ

0979***903

Sau mỗi giấc mơ