Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

(short beat) lần cuối - ngọt tone nữ | Beat Acoustic Karaoke

Địa điểm: Vincom Lê Văn Việt - Tầng 4 (Trước BHD Cinema), 50 Lê Văn Việt, Hiệp Phú, Quận 9, Hồ Chí Minh

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0869***081

(short beat) lần cuối - ngọt tone nữ | Beat Acoustic Karaoke

2892064

(short beat) lần cuối - ngọt tone nữ | Beat Acoustic Karaoke

Nguyễn Nguyên

(short beat) lần cuối - ngọt tone nữ | Beat Acoustic Karaoke