Sợ rằng em biết anh còn yêu em

Địa điểm: Vinh Center, Số 2, Đường Trần Huy Liệu, Hưng Phúc, Vinh, Nghệ An

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

2505925

Sợ rằng em biết anh còn yêu em

0971***706

Sợ rằng em biết anh còn yêu em

2501318

Sợ rằng em biết anh còn yêu em