SÓNG GIÓ KARAOKE - JACK x K-ICM - Official Video

Địa điểm: Lotte Đà Nẵng - Tầng 5, Tầng 5 Lotte Mart Đà Nẵng, Hải Châu, Đà Nẵng

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0933***331

SÓNG GIÓ KARAOKE - JACK x K-ICM [Official Video]

2550038

SÓNG GIÓ KARAOKE - JACK x K-ICM [Official Video]

0334***290

SÓNG GIÓ KARAOKE - JACK x K-ICM [Official Video]