SÓNG GIÓ KARAOKE | K-ICM x JACK | BEAT HƯƠNG LY KARAOKE

Địa điểm: Funny Vincom Đà Nẵng, 910A Ngô Quyền, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng, Sơn Trà, Đà Nẵng

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0907***692

SÓNG GIÓ KARAOKE | K-ICM x JACK | BEAT HƯƠNG LY KARAOKE

Thuu Hương

SÓNG GIÓ KARAOKE | K-ICM x JACK | BEAT HƯƠNG LY KARAOKE