Sống xa anh chẳng dễ dàng

Địa điểm: Metropolis Liễu Giai, Liễu Giai, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0971***898

Sống xa anh chẳng dễ dàng

0855***546

Sống xa anh chẳng dễ dàng

0344***318

Sống xa anh chẳng dễ dàng