Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Stella Jang (스텔라장) - Villain (빌런) (Color Coded Lyrics Eng/Rom/Han/가사)

Địa điểm: Vincom Thái Bình, 460 Lý Bôn, P. Đề Thám, Thái Bình, Thái Bình

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

2867381

Stella Jang (스텔라장) - Villain (빌런) (Color Coded Lyrics Eng/Rom/Han/가사)

0388***563

Stella Jang (스텔라장) - Villain (빌런) (Color Coded Lyrics Eng/Rom/Han/가사)

2643838

Stella Jang (스텔라장) - Villain (빌런) (Color Coded Lyrics Eng/Rom/Han/가사)