Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Sự thật sau một lời hứa

Địa điểm:

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0385***054

Sự thật sau một lời hứa

0978***483

Sự thật sau một lời hứa

0982***018

Sự thật sau một lời hứa