Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Tâm sự tuổi 30

Địa điểm: Mipec Tower, Số 2, Long Bien 2, Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

Đức Võ

Tâm sự tuổi 30

1738677

Tâm sự tuổi 30

Đoàn Hải Yến

Tâm sự tuổi 30